Trình tạo video AI MIỄN PHÍ 4 in 1

Trình tạo video AI MIỄN PHÍ 4 in 1

Trình tạo video AI MIỄN PHÍ 4 in 1

Trình tạo video AI MIỄN PHÍ 4 in 1

KreadoAI là nền tảng tạo video AI cho phép người dùng tạo video nói đa ngôn ngữ về các nhân vật thực hoặc ảo bằng cách nhập văn bản hoặc từ khóa. Nền tảng này cung cấp cho người sáng tạo khả năng trao quyền cho AI và sử dụng miễn phí.

KreadoAI được thiết kế để giúp người dùng tạo hoạt ảnh nhân vật ảo chân thực bằng AI. Nền tảng này đã được giới thiệu trên nhiều trang web khác nhau như Product Hunt & AI Tools Arena, trong đó liệt kê KreadoAI là công cụ tạo video đa ngôn ngữ.

1. Tạo video phát sóng bằng miệng

Hơn 70 loại ký tự kỹ thuật số ngoài đời thực, hỗ trợ tổng hợp văn bản thành giọng nói đa ngôn ngữ và tạo video phát sóng bằng miệng

 

 

2. Tạo bản sao AI Marketing

Nhanh chóng tạo bản sao tiếp thị quảng cáo đa ngôn ngữ để giúp bạn nâng cao hiệu quả tiếp thị

 

 

3. Lồng tiếng văn bản AI

Lồng tiếng văn bản AI, lồng tiếng hơn 140 ngôn ngữ

 

 

4. Mô hình AI (Sắp ra mắt)

Nhanh chóng tạo mô hình con người kỹ thuật số ảo của bạn mà không cần chụp tại studio

 

Nhìn chung, KredoAI là một công cụ hữu ích dành cho những người sáng tạo muốn tạo video đa ngôn ngữ với các nhân vật ảo bằng AI.