Lịch sử ra đời Chat GPT

Chat GPT ra đời khi nào

Chat GPT3, Chat GPT4

Lịch sử ra đời Chat GPT

Lịch sử ra đời Chat GPT với các mốc thời gian cụ thể:

2015: OpenAI được thành lập bởi Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskever và nhiều người khác.

2018: OpenAI phát hành GPT-1, mô hình ngôn ngữ đầu tiên sử dụng kiến trúc Transformer.

2019: OpenAI phát hành GPT-2, mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ hơn GPT-1 với khả năng tạo văn bản dài và phức tạp hơn.

2020: OpenAI phát hành GPT-3, mô hình ngôn ngữ lớn nhất thế giới với 175 tỷ tham số. GPT-3 tạo ra tiếng vang lớn trong cộng đồng với khả năng tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết mã, sáng tác nhạc và nhiều hơn nữa.

2022: OpenAI ra mắt ChatGPT, chatbot sử dụng mô hình GPT-3. ChatGPT có khả năng trò chuyện với người dùng một cách tự nhiên và thông minh, thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng.

Tháng 11 năm 2022: OpenAI ra mắt ChatGPT-3.5, phiên bản nâng cấp của ChatGPT với khả năng kiểm soát tốt hơn việc tạo văn bản, giảm thiểu nguy cơ tạo ra nội dung độc hại.

Tháng 1 năm 2023: Microsoft công bố hợp tác với OpenAI, tích hợp ChatGPT vào các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft như Azure, Bing và Office.

Tháng 4 năm 2023: OpenAI ra mắt ChatGPT-4, phiên bản mới nhất của ChatGPT với khả năng hiểu và phản hồi ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn, đồng thời có thể truy cập và xử lý thông tin từ thế giới thực thông qua Google Search.

Hiện tại: ChatGPT đang được sử dụng bởi nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức cho nhiều mục đích khác nhau như dịch vụ khách hàng, giáo dục, giải trí và sáng tạo nội dung.

Lưu ý:

Lịch sử phát triển của ChatGPT là một quá trình liên tục với nhiều cải tiến và cập nhật được thực hiện thường xuyên.

Các mốc thời gian được liệt kê ở trên chỉ là những sự kiện quan trọng nhất trong quá trình phát triển của ChatGPT.