LARK

Lark là gì

Lark là gì

Lark là một nền tảng hợp tác và quản lý công việc all-in-one, phát triển bởi Bytedance, công ty đứng sau TikTok. Khác với những nền tảng làm việc thông thường, Lark tích hợp nhiều công cụ quan trọng như chat, video họp nhóm, lịch, tài liệu trực tuyến và quản lý tác vụ, tất cả trong một giao diện trực quan và dễ sử dụng.