Tuannguyenpy

Tuannguyenpy

Tuannguyenpy

Founder Eruco
Gói Pro (Dành cho chủ Shop, Cửa Hàng)

Gói này phù hợp cho các cá nhân và hộ kinh doanh truyền thống muốn chuyển 1 phần công việc bán hàng của mình lên trên nền tảng online đa kênh. Với kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực E - Commerce. Đã triển khai và thực hiện hàng trăm các dự án nhiều lĩnh vực khác nhau, Tuấn và đội ngũ của mình sẽ giúp bạn xây dựng một nền tảng kinh doanh online vững chắc để khởi sự công việc. 

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY