Góc Tổng Hợp

Góc Tổng Hợp

Góc Tổng Hợp

Founder Eruco
Góc Tổng Hợp

"Cỗ máy biết tuốt" ChatGPT và tương lai việc làm

Nhiều người khi nghe tới ChatGPT và biết sức mạnh của nó đều lo rằng những phần mềm AI như vậy sẽ khiến họ mất việc. Điều đó vừa đúng vừa sai. Xe máy có thể đã khiến những người phu xe kéo tay mất việc nhưng nếu trở thành những người lái xe ôm, họ sẽ có một công việc mới với tính chất tương tự nhưng nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều lần.

Microsoft đàm phán đầu tư 10 tỷ USD vào siêu chatbot ChatGPT

Microsoft đàm phán đầu tư 10 tỷ USD vào siêu chatbot ChatGPT

Microsoft đang đàm phán để đầu tư 10 tỷ USD vào OpenAI - chủ sở hữu của siêu chatbot ChatGPT, công cụ đang làm mưa làm gió trong hơn một tháng trở lại đây.